Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính Kế toán tổ chức họp góp ý dự thảo công tác GVCN/CVHT

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019, Khoa Tài chính Kế toán tổ chức họp thảo luận công tác GVCN/CVHT và góp ý dự thảo công tác GVCN năm học 2019 - 2020.

Qua buổi họp đại diện BLĐ Khoa đã tổng kết công tác GVCN/CVHT năm học 2018 - 2019, qua đó đánh giá cao GVCN/CVHT đã có những cải tiến, sáng kiến trong công tác chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, BLĐ Khoa đã nêu ra một số khó khăn trong công tác GVCN và định hướng hoạt động ông tác chủ nhiệm lớp trong năm học mới.

Bên cạnh đó, Thầy cô trong khoa đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ những phương pháp, sáng kiến trong công tác giảng dạy, trong công tác GVCN/CVHT đã áp dụng hiệu quả trong những năm qua. Bên cạnh đó, cũng trình bày những khó khăn trong công tác GVCN/CVHT.

Thông qua buổi họp, BLĐ Khoa, Bộ phận quản sinh đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến góp ý dự thảo công tác GVCN/CVHT từ Thầy cô.

Buổi họp kết thúc tốt đẹp, Thầy cô trong khoa đồng lòng và cùng nhau quyết tâm hoàn thành công tác GVCN/CVHT trong năm học 2019 - 2020.

Khoa Tài Chính - Kế Toán