Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp góp ý xây dựng Rubric

Nhằm xây dựng Rubric cho các phương pháp đánh giá môn học theo chuẩn AUN, sáng ngày 24 tháng 8 năm 2020 Hội đồng Khoa học Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp góp ý xây dựng Rubric.

Buổi họp góp ý các Rubric cho các phương pháp báo cáo, thuyết trình, đóng vai,... Buổi họp đã ghi nhận những chia sẻ đóng góp từ Quý Thầy cô, cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai trong những năm học qua.

Qua buổi họp, Hội đồng Khoa học Khoa Tài chính - Kế toán đã điều chỉnh và thống nhất các Rubric cho các phương pháp đánh giá và cho từng môn học. Từ đó giúp công tác giảng dạy ngày càng phù hợp và khoa học theo tiêu chuẩn AUN.

Buổi họp kết thúc 11h00 cùng ngày.

 

Khoa Tài Chính - Kế Toán