Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp góp ý xây dựng chương trình đào tạo niên khóa 2021 - 2025

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Khoa Tài chính – Kế toán, trường Đại học Lạc Hồng triển khai thực hiện các công việc theo phương thức trực tuyến.

Vào lúc 8h30, sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021, thông qua phần mềm Zoom, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp góp ý xây dựng chương trình đào tạo niên khóa 2021 - 2025.

Buổi họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Quốc Huy - Q. Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Văn Hải - P. Trưởng Khoa và cùng toàn thể Quý Thầy cô trong khoa.

Nội dung buổi họp nhằm hoàn thiện chương trình giáo dục đại học niên khóa 2021 - 2025 trên cơ sở thống nhất góp ý từ các bên liên quan.

Buổi họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,595,553       1/276