Tin tức & Sự kiện

Giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán tham gia sinh hoạt chuyên môn định kỳ của Chi hội kế toán

Sáng ngày 29/8/2021 giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán tham gia sinh hoạt chuyên môn định kỳ của Chi hội kế toán Hiểu đúng – Làm đúng với chủ đề “Cách tiếp cận văn bản pháp lý”. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, buổi sinh hoạt được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm zoom. Buổi sinh hoạt giúp các Thầy/Cô hiểu rõ về cách để tìm hiểu nội dung các văn bản pháp lý về kế toán để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy của mình.

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi sinh hoạt.

Các thành viên tham dự buổi sinh hoạt

Các thành viên thảo luận xoay quanh chủ đề

Khoa Tài chính – Kế toán

CLB, Kế toán


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,205,607       1/795