Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học SV năm 2021 (lần 1)

Nhằm ghi nhận kết quả, cũng như những khó khăn của các bạn sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu Khoa học trong giai đoạn hiện nay. Vào lúc 19h00, ngày 15 tháng 9 năm 2021, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học SV lấn 1 đối với khóa 2018 thông qua nền tảng Zoom.

Hội đồng đánh giá báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học SV năm 2021 gồm: Tiểu ban 1 – Ngành Kế toán; Tiểu ban 2 – Ngành Tài chính – Ngân hàng.

Hội đồng đánh giá năm nay, tiến hành đánh giá kết quả của 26 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Từ đó, Hội đồng sẽ có những nhận định, đánh giá góp phần giúp sinh viên hoàn thành đề tài của mình đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

Buổi báo cáo kết thúc lúc 21h00 cùng ngày.

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,054,993       1/192