Tin tức & Sự kiện

Đào tạo sinh viên gắn liền với thực tiễn, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra.

Trong thời gian qua, Khoa Tài chính - Kế toán, trường Đại học Lạc Hồng luôn gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Khoa Tài chính - Kế toán thường xuyên tổ chức các chương trình tọa đàm hướng nghiệp, các chương trình tham quan trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và các khóa đào tạo kỹ năng.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid – 19, việc gắn kết giữa việc đào tạo trên ghế nhà trường gắn với thực tiễn doanh nghiệp gặp những khó khăn nhất định. Thấy rõ điều này, Khoa Tài chính - Kế toán phối hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức chuyến tham quan thực tế trong môi trường sản xuất của Nhà máy Ajinomoto Long Thành thông qua công nghệ 3D/360 (Virtual tour). Buổi tham quan sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đối tượng tham gia bao gồm các  lớp thuộc khóa 2020, 2021.

Qua các chương trình này, sinh viên của Khoa, đặc biệt là các bạn tân sinh viên khóa 2021 sẽ có trải nghiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, học hỏi về chuyên môn, rèn luyện về kỹ năng, tìm hiểu các yêu cầu của nhà tuyển dụng với với ứng viên… từ đó, các bạn sinh viên có thể xây dựng lộ trình bồi dưỡng bản thân, cập nhật những kiến thức kỹ năng còn thiếu trong thời gian học tập tại trường, từ đó vững vàng tham gia vào thị trường lao động.

Với những nỗ lực đổi mới đào tạo trong thời gian qua, Khoa Tài chính - Kế toán, trường Đại học Lạc Hồng đã ghi nhận những phản hồi tích cực từ xã hội và những kết quả tốt từ sinh viên sau tốt nghiệp. 

Thân mời các bạn sinh viên tham dự, sinh viên đăng ký theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei_DXrfQrA6jNvdRBxx_UyhFgSz1Dcjouji_qxsO3Sub-LsA/viewform?usp=sf_link

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,219,459       5/386