Tin tức & Sự kiện

Giảng viên Khoa TCKT tham gia Hội thảo “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán

Vào lúc 08h00, ngày 09 tháng 09 năm 2021, giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán tham gia Hội thảo trực tuyến bổ ích do VACPA sẽ phối hợp với Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thông qua hệ thống Zoom.

Hội thảo được chia thành các phần nội dung chính như sau: Giới thiệu CTKTM-BCTC cập nhật lần thứ 3 năm 2019 của VACPA; Đánh giá vai trò và công tác áp dụng CTKTM-BCTC của doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo để  nâng cao chất lượng và khả năng thực hành cho sinh viên kế toán, kiểm toán; Thực tiễn và các cách ứng dụng CTKTM-BCTC vào chương trình đào tạo cho sinh viên kế toán, kiểm toán; Chia sẻ việc áp dụng CTKTM BCTC của doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam; Hỗ trợ của Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp kiểm toán.

Các phần nội dung trong hội thảo đã cung cấp cho đội ngũ giảng viên những thông tin cần thiết về sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán-kiểm toán,… Bên cạnh đó, qua bài chia sẻ của các diễn giả, đội ngũ giảng viên Khoa cũng tiếp nhận thông tin và ứng dụng trong quá trình giảng dạy của mình, từ đó giúp chương trình sát thực tế hơn.

Hội thảo kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày và đã đem lại nhiều giá trị về mặt kiến thức và giải đáp một số thắc mắc từ phía người tham dự.

Khoa Tài chính – Kế toán

kiểm toán mẫu


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,561,525       1/196