• Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại phòng họp 2, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Tài chính Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học khoa. Buổi họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Quốc Huy Q. Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Văn Hải P. Trưởng Khoa và cùng toàn thể Quý Thầy cô trong Hội đồng
  • Nhằm xây dựng Rubric cho các phương pháp đánh giá môn học theo chuẩn AUN, sáng ngày 24 tháng 8 năm 2020 Hội đồng Khoa học Khoa Tài chính Kế toán tổ chứchọp góp ý xây dựng Rubric. Buổi họp góp ý các Rubric cho các phương pháp báo cáo, thuyết trình, đóng vai,... Buổi họp đã ghi nhận những
  • Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020, Khoa Tài chính Kế toántổ chức Hội thảo góp ý chuẩn đầu raqua đó ghi nhận lại những ý kiến đóng góp quý báu từ quý doanh nghiệp, giảng viên, và cựu sv để làm cơ sở điều chỉnh lại chuẩn đầu ra cho 2 ngành là Kế toán và Tài chính Ngân hàng. Hướng đến mục tiêu nâng cao
  • Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Tài chính Kế toán tiếp cận với thực tế trong quá trình học tập,tạo sân chơi bổ ích, thiết thực. Đồng thời, giúp sinh viêntạomối giao lưu,đoàn kết giữa sinh viên các lớp trong Khoa và giữa Khoa với Doanh nghiệp. Khoa Tài chính Kế toán và Khoa Kỹ thuật công
  • Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, Khoa Tài chính Kế toántổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo Khóa luận tốt nghiệp năm 2020 nhằm đánh giá quá trình học tập và viết khóa luận của 25 sinh viên. Sinh viên báo cáo trước thành viênhội đồng Hội đồng năm nay được tổ thành 2 tiểu ban: Thành