Quy địnhĐiều kiện xét tốt nghiệp, hướng dẫn các bước làm Hồ sơ xét tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp, hướng dẫn các bước làm Hồ sơ xét tốt nghiệp

A. Điều kiện xét tốt nghiệp:

1.    Không còn nợ môn

2.    Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của nhà trường

Sinh viên phải có một trong các loại giấy tờ sau:

*** Đối với hệ chính quy:

  • Về ngoại ngữ:

- Chứng chỉ B ngoại ngữ do trường đại học Lạc Hồng cấp.

- Bảng điểm TOEIC 400 điểm trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp vào năm 2011

- Bảng điểm TOEIC 400 điểm trở lên (ETS cấp)

- Bảng điểm TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (ETS cấp)

- Bảng điểm TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (ETS cấp)

- Bảng điểm IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên , không có điểm thành phần nào dưới 4.0

- Bằng CĐ, ĐH ngành ngữ văn anh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Về tin học:

- Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hệ chính quy, tại chức, liên thông, hoàn chỉnh, từ xa;

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao do Trường ĐH Lạc Hồng cấp;

- Chứng chỉ B tin học do Trường ĐH Lạc Hồng cấp;

- Giấy chứng nhận đạt ít nhất 2 trong số 3 kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Office Specialist bao gồm: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point do Microsoft cấp không quá 24 tháng kể từ ngày thi.

*** Đối với hệ văn bằng 2, tại chức, liên thông, hoàn chỉnh:

Về ngoại ngữ:

- Chứng chỉ A ngoại ngữ do trường đại học Lạc Hồng cấp

- Chứng chỉ ngoại ngữ (Phôi chứng chỉ của bộ giáo dục và đào tạo) cấp trước khi nhập học

- Bảng điểm TOEIC 300 điểm trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp vào năm 2011

- Bảng điểm TOEIC đạt từ 300 điểm trở lên do ETS cấp

- Bảng điểm TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (ETS cấp)

- Bảng điểm TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (ETS cấp)

- Bảng điểm IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, không có điểm thành phần nào dưới 4.0

- Bằng CĐ, ĐH ngành ngữ văn anh có phôi bằng của bộ giáo dục và đào tạo

Về tin học:

Sinh viên hệ đại học liên thông và hoàn chỉnh:

- Chứng chỉ B tin học cấp trước ngày nhập học (Phôi Chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao cấp trước ngày nhập học bởi một trong các trung tâm, cơ sở sát hạch được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;

- Các văn bằng chứng chỉ khác theo điều kiện đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Sinh viên hệ đại học văn bằng 2 được miễn yêu cầu về chuẩn đầu ta tin học.

*** Đối với hệ cao đẳng nghề

·         Về ngoại ngữ: Chứng chỉ A anh văn do trường Đại học Lạc Hồng cấp

·         Về tin học: Chứng chỉ A tin học do trường Đại học Lạc Hồng cấp

3.    Không nợ môn GD quốc phòng, Giáo dục thể chất (không áp dụng điều kiện này với hệ văn bằng 2, hệ hoàn chỉnh, hệ tại chức và hệ cao đẳng nghề)

4.    Không nợ học phí và không nợ sách thư viện

5.    Có điểm thi lý thuyết nghề và thực hành nghề từ 5.0 điểm trở lên ( Điều kiện này chỉ áp dụng cho hệ cao đẳng nghề)

6.    Chứng chỉ kỹ năng mềm (Điều kiện này chỉ áp dụng cho sinh viên từ khóa 2013 trở về sau (Trừ hệ hoàn chỉnh, văn bằng 2, liên thông, tại chức, cao đẳng nghề))

B. Các bước làm hồ sơ xét tốt nghiệp:

1. Đối với sinh viên đủ ngoại ngữ và tin học:

  + Bước 1:  

  • Tải mẫu  "Hồ sơ Tốt nghiệp" của Khoa QT - KTQT

File mẫu Hồ sơ tốt nghiệp (áp dụng cho văn bằng 1 hay đại học chính quy, tại chức) (click here); File mẫu Hồ sơ tốt nghiệp (áp dụng cho văn bằng 2 và hoàn chỉnh) (click here)

  • Nộp bảng kết quả học tập toàn khóa do Phòng Đào tạo cấp
  • Nộp kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định về điều kiện xét tốt nghiệp của trường phù hợp với từng chương trình đào tạo cụ thể, đồng thời nộp 1 bằng tốt nghiệp cấp 3 đối với văn bằng 1, bằng đại học thứ 1 đối với văn bằng 2, bằng cao đẳng đối với hệ hoàn chỉnh và chứng chỉ GDQP, GDTC tại Khoa QT - KTQT.

      *** Tất cả các văn bằng, chứng chỉ trên đều phải photo công chứng. Riêng đối với TOEIC quốc tế, TOEFL chỉ cần nộp bản photo, IELTS nộp 1 bản gốc.

  + Bước 2:

     Sau 2 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa, sinh viên lên website của trường để kiểm tra về việc xét tốt nghiệp trên phần mềm xét tốt nghiệp trực tuyến và thực hiện việc đăng kí xét tốt nghiệp theo hướng dẫn. Sau đó liên hệ phòng Đào tạo (Cơ sở 1) để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu cần)

  + Bước 3:

     Sinh viên xem danh sách được xét tốt nghiệp dự kiến và lịch phát bằng cụ thể trên thông báo của Khoa, nếu có sai sót liên hệ Khoa để điều chỉnh trong thời hạn quy định, sinh viên không phản hồi phải tự chịu trách nhiệm.

2. Đối với sinh viên thiếu ngoại ngữ và tin học

     Trong trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, sinh viên muốn lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (cơ sở 1) để được hướng dẫn cụ thể.

  • Lưu ý:

- Trước khi sinh viên làm hồ sơ xét tốt nghiệp, sinh viên phải đăng nhập vào phần mềm xét tốt nghiệp trên website của trường, nếu có bất kỳ vấn đề gì về điều kiện xét tốt nghiệp kể trên, sinh viên liên hệ đến các phòng ban chuyên trách để được giải quyết

- Sinh viên phải mang theo bản chính của các giấy tờ chứng thực để trường có căn cứ đối chiếu.

- Mẫu phiếu đóng tiền làm bằng tốt nghiệp (P. Đào tạo) (click here)

- Đối với sinh viên hệ văn bằng 2, hoàn chỉnh và tại chức nếu có các chứng chỉ ngoại ngữ - tin học có trước khi nhập học (phôi bằng do Bộ GD- ĐT cấp), sinh viên phải chứng thực các chứng chỉ này gửi qua phòng Đào tạo để đi kiểm tra tính chính xác của nội dung chứng chỉ chậm nhất là 2 tháng trước thời điểm xét tốt nghiệp của từng tháng và phải kèm theo đơn thay thế chứng chỉ 

- Đối với những sinh viên có TOEIC quốc tế, TOEFL, IELTS theo quy định của nhà trường phải nộp những chứng chỉ này về Khoa 1 tháng trước thời điểm xét tốt nghiệp của Khoa để gửi hậu kiểm. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

Mẫu đơn xin thay thế chứng chỉ (tải file tại đây)

- Sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào. Khoa sẽ xét và tổng hợp hồ sơ vào cuối mỗi tháng và dự kiến sinh viên sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 15 của tháng kế tiếp tại Phòng Đào tạo.

*** Những hồ sơ xét tốt nghiệp trễ hạn sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

  • Đơn gia hạn xét tốt nghiệp, sinh viên tải về tại đây.

*** Trường hợp sinh viên có thắc mắc về việc xét tốt nghiệp liên hệ qua trang me.lhu.edu.vn gặp Cô Huyền (ID: huyenvtt).


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  285,193       1/219