Tin tức Bộ phận QHDN & Hỗ trợ SV

Trường Đại học Lạc Hồng tham dự Hội thảo Hướng nghiệp tại Vũng Tàu

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Vụ công tác học sinh sinh viên, Chủ tịch Hội dạy nghề Việt Nam (Ông Nguyễn Lê Minh), Trung tâm Phân tích và Dự báo NCĐT – Viện KH Giáo dục Việt Nam (Bà Trần Thị Thái Hà), Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực – Bộ Giáo dục & đào tạo (TS Phạm Văn Sơn), các trường Cao đẳng, Đại học, Trung tâm khu vực phía Nam …. 

Hội thảo đã trao đổi về vấn đề đào tạo- nghề nghiệp- việc làm; phương pháp kiểm tra sinh viên sau tốt nghiệp; những vấn đề về việc kết nối giữa các cơ sở đào tạo và các Doanh nghiệp trong việc cung ứng nguồn nguồn nhân lực. 

Kết luận hội thảo – tập huấn, toàn bộ các đại biểu từ các trường Cao đẳng, Đại học và Trung tâm đến từ khu vực phía Nam thống nhất và khẳng định : đây là việc cần phải làm và cần có sự đồng ý, ủng hộ cao của Hiệu trưởng ở các Trường. Trong hội thảo này,  Trường Đại học Lạc Hồng đã đăng ký tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về quan hệ doanh nghiệp và việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Báo cáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS Đặng Duy Sồ và Ths Trần Dũng tại Hội thảo

 

Phòng Quan hệ quốc tế