• Làm đúng chuyên ngành ngay sau khi kết thúc thực tập của Nguyễn Văn Hiếu vàNguyễn Thị Thảo. Hai anh em ruột cùng theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại LHU.
  • Là một người con của Quê hương Bạc Liêu, cuộc sống gắn bó với cánh đồng và cây lúa, Đình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cũng khá khó khăn, nên Đình là một người rất thật thà và chịu khó, ngay từ nhỏ trong suy nghĩ của bản thân đã ý thức được tầm quan trọng của việc đi học và Đình luôn nghĩ
  • Gia đình cho ta điểm tựa, Trường Lạc Hồng cho ta kiến thức, tương lai chúng ta phải nắm bắt, đó là điều mà Tuấn luôn cất dấu kỹ trong tiềm thức của mình và không cho phép bản thân mình được quên.Hoàng Minh Tuấnsinh ra và lớn lên tại Đồng Nai – Đại học Lạc Hồng là ngôi Trường tôi lựa chọn
  • Quản lý giao nhận vận tải quốc tế là một hoạt động đóng vai trò then chốt trong chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu nhằm đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Gia nhập sân chơi toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực phải chấp nhận cạnh tranh và làm việc theo những chuẩn mực
  • “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đó là câu mà ông bà ta thường nói. Đó là cách mà chúng tôi đã có 2 ngày 1 đêm cùng nhau tham gia chuyến trải nghiệm Thực tập thực tế tại doanh nghiệp Ajnomoto, Cảng CMIT Cảng Quốc tế Cái mép Thị Vãi, tham dự buổi hội thảo nghề nghiệp và nhận nơi thực tập