Tiêu điểm

Nhận quyết định đào tạo ngành Tiến sĩ thứ 2

Đầu tuần qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký Quyết định số 5395 (ngày 17/11/2014), cho phép Trường đại học Lạc Hồng được đào tạo trình độ tiến sĩ ngành khoa học máy tính. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành khoa học máy tính nằm trong chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ chung của trường.

Trường đại học Lạc Hồng đã và đang đào tạo 4 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, gồm: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và Công nghệ Thông tin. Đầu năm 2014, nhà trường triển khai tuyển sinh Khóa đào tạo trình độ tiến sĩ đầu tiên – Ngành Quản trị Kinh doanh. Ngành Khoa học máy tính là ngành thứ hai trường sẽ đào tạo trình độ tiến sĩ. Trường đại học Lạc Hồng cũng là đơn vị đầu tiên của Đồng Nai đào tạo bậc tiến sĩ.

QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Công Nghĩa

tiến sĩ, công nghệ, máy tính


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        18,270,526       1/289