Tin tức

Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27

18 bài báo khoa học của sinh Khối Kỹ thuật Trường Đại học Lạc Hồng đã lần lượt báo cáo trước Hội đồng khoa học cấp trường vào sáng ngày 15/12/2016. Hoạt động này thuộc sự kiện Ngày hội Khoa học và Công nghệ Đại học Lạc Hồng lần thứ 27.

Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27

Hội đồng đánh giá tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27

Tham dự chương trình có TS. Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực; Ông Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Hội đồng đánh giá có: TS. Phạm Việt Cường – Đại học Bách Khoa TP.HCM – Tiểu ban Cơ điện Điện tử; TS. Nguyễn Văn Huy - Công ty Nanpao Resins Việt Nam – Tiểu ban Kỹ thuật Hóa học & Môi trường; TS. Lâm Thế Khải - Đại học Công nghệ Thông tin – Tiểu ban Công nghệ Thông tin và TS. Lê Trọng Nghĩa – Đại học Bách Khoa TP.HCM – Tiểu ban Kỹ thuật Công trình.

Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27

TS. Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực phát biểu khai mạc ngày hội

Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27, đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá các bài báo khoa học của sinh viên Khối ngành Kỹ thuật (Cơ điện Điện tử; Kỹ thuật Công trình; Kỹ thuật Hóa học & Môi trường và Công nghệ thông tin)

Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27

Hội đồng đánh giá tiểu ban Kỹ thuật Công trình

Là đơn vị giáo dục đề cao phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong giảng viên và sinh viên. Nhà trường luôn đặt vấn đề phát triển và đẩy mạnh hoạt động NCKH đi vào chiều sâu. Minh chứng cho điều đó, những năm gần đây Trường liên tục góp mặt tại các giải thưởng khoa học có gí trị như: Tài năng khoa học trẻ VN, Vifotec, Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka... Qua đó, nhiều đề tài còn mang lại giá trị thu hưởng cho cộng đồng.

Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 27

Ông Trần Đức Sự giới thiệu về Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka

Sau hoạt động khai mạc ngày hội, BTC còn tiến hành hoạt động tuyên truyền về Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka và hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, cách trình bày đề tài và bài báo NCKH. Qua nội dung này, Ông Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh đã hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, cách trình bày đề tài và bài báo nghiên cứu khoa học và giới thiệu về Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka hằng năm, qua đó thu hút đông đảo sinh viên năm 3 và năm 4 cùng tham gia trao đổi thông tin.

Diễm Nhi
Lạc Hồng, 15/12/2016 - 21:44:06

khoa học, công nghệ, nghiên cứu