Tiêu điểm

LHU kiểm định ABET - khẳng định chất lượng toàn cầu

Năm 2019, sau khi hoàn thành và đạt Chuẩn kiểm định chất lượng các Trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á (AUN - QA) ở 2 ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Đó chính là đòn bẩy để Đại học Lạc Hồng đẩy mạnh mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch chiến lược về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường. Việc triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ (ABET) đối với hai chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (thuộc khoa Cơ điện – Điện tử) và Công nghệ thông tin (thuộc khoa Công nghệ thông tin) đã chính thức khởi động từ đầu năm học 2019-2020.

Tiến sĩ Scott Danielson

Đoàn chuyên gia của ABET thăm và tư vấn

chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET tại ĐH Lạc Hồng vào tháng 03/2020

Tháng 03/2020, tại Trường Đại học Lạc Hồng đã diễn ra đợt đánh giá thử lần thứ nhất theo bộ tiêu chuẩn kiểm định ABET đối với hai chương trình đào tạo trên. Từ đó cho đến nay, Dự án Build-it – Đại học Bang Arizona Hoa Kỳ (ASU) đã tổ chức ba buổi làm việc online trong đó có mời các chuyên gia ABET tiếp tục tư vấn, góp ý cho hai chương trình trên theo những tiêu chuẩn của ABET.

LHU kiểm định ABET - khẳng định chất lượng toàn cầu

Chuyên gia ABET gặp gỡ thầy cô ngành Công nghệ thông tin ...

abet

...và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử trong lần đánh giá giả định đầu tiên

Theo đúng lộ trình lãnh đạo nhà trường đã đề ra, cuối năm 2021, Trường sẽ gửi ABET đánh giá sơ bộ hai chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin. Nếu thành công, dự kiến năm 2022, Trường Đại học Lạc Hồng sẽ hoàn thiện việc đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định ABET đối với hai chương trình này.

Tiến sĩ Scott Danielson tiến hành rà soát và kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình  của Khoa Cơ điện Điện tử

Tiến sĩ Scott Danielson tiến hành rà soát và kiểm tra tiến độ,

cũng như hỗ trợ tư vấn trong quá trình thực hiện 

Những buổi làm việc sau đó do dịch Covid
nên các chuyên gia chuyển sang hình thức tư vấn online

Khi một chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET nghĩa là chất lượng đào tạo của chương trình đó được công nhận trên toàn toàn cầu. Trong tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện tại, lao động dịch chuyển tự do giữa các khu vực và các quốc gia thì người lao động được đào tạo đạt chuẩn chất lượng do Hội đồng kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ Hòa Kỳ công nhận sẽ rất có giá trị trong thị trường lao động. Hy vọng, với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và với sự hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia trong dự án của ASU, hai chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Lạc Hồng sẽ được kiểm định thành công bởi Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ của Hoa Kỳ.

Với công tác chuẩn bị kỹ, cùng nền tảng vững chắc
LHU đủ niềm tin sẽ thành công trong đợt kiểm định ABET chính thức sắp tới

 

Diễm Nhi và Phòng KĐCL

ABET, kỹ thuật, công nghệ, đào tạo, LHU


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        17,394,144       1/158