Tiêu điểm

LHU - Đại học tư thục có nhiều chương trình đạt chuẩn AUN-QA nhất Việt Nam

Vừa qua vào ngày 18/08/2021 Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) nhận thông báo 04 chương trình đào tạo gồm: Quản trị kinh doanh, Dược, Kế toán, Ngôn ngữ Anh đồng loạt ĐẠT kiểm định chất lượng bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN). Tính đến hiện tại Đại học Lạc Hồng là Trường tư thục đầu tiên tại Việt Nam có số lượng chương trình đạt chuẩn AUN-QA nhiều nhất (06 chương trình). Ngoài ra, chương trình đào tạo Dược sĩ LHU là chương trình đào tạo dược sĩ thứ hai tại Việt Nam (sau trường Đại học Y dược TPHCM) đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA. Kết quả này, là “phần thưởng” xứng đáng cho bao nỗ lực và cải tiến không ngừng của tập thể sư phạm Đại học Lạc Hồng.

Chương trình đào tạo Dược sĩ LHU là chương trình đào tạo dược sĩ thứ hai tại Việt Nam

(sau trường Đại học Y dược TPHCM) đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA

Việc đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA bao gồm 11 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn được đánh giá dựa trên thang điểm 7. Các tiêu chuẩn bao gồm: (1) Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; (2) Bản mô tả chương trình đào tạo; (3) Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; (4) Cách tiếp cận dạy và học; (5) Đánh giá sinh viên; (6) Chất lượng đội ngũ giảng viên; (7) Chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ; (8) Chất lượng sinh viên và hỗ trợ sinh viên; (9) Cơ sở vật chất và trang thiết bị; (10) Đảm bảo chất lượng; (11) Đầu ra.

AUN

TS. Đỗ Thị Lan Đài - Chủ tịch Hội đồng Trường,

đánh giá cao nỗ lực và thành quả của các Khoa chuyên môn

Sau hai tháng xem xét báo cáo tự đánh giá, hồ sơ minh chứng do nhà trường cung cấp và thông tin thu thập được khi phỏng vấn các bên liên quan cũng như quan sát trực tiếp hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ cung cấp cho sinh viên trong đợt đánh giá chính thức, AUN-QA đã gửi thông báo kết quả đạt chuẩn chất lượng đối với bốn chương trình của trường. Theo báo cáo tổng kết của AUN-QA, ngành Dược Trường Đại học Lạc Hồng được đánh giá cao ở các tiêu chí: phương pháp giảng dạy và đánh giá sinh viên, chất lượng đội ngũ giảng viên, các hoạt động hỗ trợ - giải quyết việc làm cho sinh viên, cơ sở vật chất phục vụ dạy, học, nghiên cứu khoa học. Ngành Ngôn ngữ Anh của trường lại được đánh giá cao ở tiêu chí về chất lượng sinh viên và các dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động. Đối với ngành Kế toán, hội đồng đánh giá thống nhất cho điểm cao ở các tiêu chí về chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ, chất lượng sinh viên và các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên. Riêng ngành Quản trị kinh doanh, tiêu chí về chất lượng sinh viên và các dịch vụ hỗ trợ được hội đồng đánh giá cao. Việc đạt được điểm số trên mong đợi của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA đối với các tiêu chí trên của bốn chương trình đào tạo là một điều đáng tự hào đối với tập thể sư phạm Trường Đại học Lạc Hồng.

Niềm vui của thầy cô các khoa trong những ngày tham gia đánh giá AUN-QA

Ngay từ khi nhận được phản hồi của AUN-QA về việc triển khai đánh giá ngoài cả bốn chương trình đào tạo của trường vào thời điểm cuối tháng 6/2021, Trường Đại học Lạc Hồng không khỏi lo lắng vì đây là lần đầu tiên Nhà trường được đánh giá chương trình đào tạo theo hình thức trực tuyến. Một khó khăn không nhỏ nữa là Nhà trường không chỉ chuẩn bị cho việc đánh giá một chương trình  đào tạo mà đồng thời phải chuẩn bị đánh giá cả bốn chương trình với 04 hội đồng đánh giá khác nhau trong cùng một thời điểm. Như vậy từ khâu chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất cho đến công tác tổ chức đều phải được tính toán cẩn thận, đảm bảo tính hiệu quả trong suốt quá trình đánh giá. Trước đó hai năm, Nhà trường đã có chiến lược và kế hoạch triển khai quá trình tự đánh giá cho bốn khoa. Các khoa có chương trình đánh giá đồng loạt rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu của trường, của khoa nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên cùng học tập, nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên nhằm giúp người học đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Trường cũng đầu tư tài chính theo hướng ưu tiên trang bị cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ quá trình dạy, học, nghiên cứu khoa học của sinh viên… Nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường trong một thời gian dài đã được công nhận bằng kết quả đánh giá đạt chuẩn chất lượng của Bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA đối với bốn chương trình đào tạo.

AUN-QA, đích đến Đại học Lạc Hồng 

Theo TS. Lâm Thành Hiển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, việc  bốn chương trình đào tạo Dược, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị kinh doanh của trường được công nhận đạt chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á là kết quả đáng tự hào của nhà trường trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Cùng với 02 chương trình đào tạo đã đạt chuẩn kiểm định AUN-QA trước đó, Nhà trường đang từng bước thực hiện tốt chiến lược xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế.

AUN 219

Thành công của LHU là sự tin tưởng đồng hành của doanh nghiệp 

Được biết, hiện tại Trường Đại học Lạc Hồng đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định ABET, 04 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA, 01 chương trình đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến, Trường sẽ đăng ký đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục với AUN-QA trong năm học 2022.

Diễm Nhi

AUN - QA, kiểm định, chất lượng, giáo dục


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        17,896,875       9/468