Tin tức

Khoa Kỹ thuật công trình sẵn sàng cho kỳ đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Sau 3 năm đăng ký và tiến hành công tác chuẩn bị, vào ngày 7 ÷ 9/3/2023 ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chính thức bước vào đợt đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN -QA). Đoàn đánh giá của AUN gồm 10 chuyên gia đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines, do GS.TS Eric Wibisono - Đại học Surabaya làm trưởng đoàn.

Các đánh giá viên của chương trình tham gia đánh giá tại Khoa

Để chuẩn bị cho kỳ đánh giá các thành viên Khoa  đã chuẩn bị các nội dung liên quan bao gồm lập kế hoạch, thu thập dữ liệu, đánh giá dữ liệu, đưa ra những hành động cải tiến và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Đến thời điểm này, chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng đã sẵn sàng các nội dung cho kỳ đánh giá. Khoa Kỹ thuật công trình chào mừng các thành viên của AUN -QA; Các Sinh viên, Doanh nghiệp và Cựu sinh viên trở về mái nhà KTCT tham gia phỏng vấn.

 

*AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) là tổ chức đánh giá ngoài uy tín được điều hành bởi mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục trên toàn khu vực. Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA 4.0 bao gồm 8 tiêu chuẩn sau: Kết quả học tập mong đợi (Expected Learning Outcomes); Nội dung và cấu trúc chương trình (Programme Structure and Content); Phương pháp giảng dạy và học tập (Teaching and Learning Approach); Đánh giá sinh viên (Student Assessment); Đội ngũ cán bộ học thuật (Academic Staff); Dịch vụ hỗ trợ sinh viên (Student Support Services); Cơ sở vật chất và hạ tầng (Facilities and Infrastructure); Kết quả đầu ra (Output and Outcomes).

 

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        3,207,130       1/483