Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học  »  Giới thiệu


Giới thiệu

Trường Đại học Lạc Hồng với mục tiêu là đào tạo đội ngũ kỹ sư, cử nhân, Sau đại học có trình độ, kỹ thuật cho các công ty, xí nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Trường đã xem nghiên cứu khoa học là sứ mạng của mình, đồng thời là nhiệm vụ của mỗi sinh viên và mỗi giảng viên. Bởi vì:
Nghiên cứu khoa học trong trường đại học là hoạt động rất cần thiết nhằm giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng những kiến thức đã được học từ trường lớp và kiến thức từ thực tế vào việc giải quyết các vấn đề mang tính khoa học do cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra. Từ đó, vốn kiến thức của sinh viên ngày càng được mở rộng và hoàn thiện .
Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp sinh viên rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy logic, tư duy độc lập, tổng hợp kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm. Đó là những yếu tố giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với môi trường làm việc mới.
Nghiên cứu khoa học trong trường đại học không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những phát minh mới, những sản phẩm mới phục vụ cho đời sống.

Vì vậy, hàng năm, Trường tổ chức Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng vào tháng 12 nhằm trưng bày, triển lãm kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ trong năm, bên cạnh đó Trường còn tổ chức báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường để xem xét, khen thưởng cho các đề tài xuất sắc. Tính đến nay (2021), Trường đã tổ chức được 35 Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng qua đó lựa chọn nhiều đề tài tham gia các cuộc thi KHCN và có nhiều đề tài NCKH đạt giải NCKH cấp Bộ, cấp Tỉnh.

* Lịch sử hình thành:

Ngày 20/05/2008, Trường đã thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học - Kiểm định chất lượng để quản lý về mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. Thầy TS. Nguyễn Văn Tân được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NCKH - SĐH - KĐCL.
Ngày 01/8/2012, Hiệu trưởng đã quyết định đổi tên Phòng NCKH – SĐH – KĐCL thành phòng NCKH-SĐH. Phòng NCKH-SĐH có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, theo dõi các hoạt động NCKH để các công trình NCKH được thực hiện theo đúng tiến độ và Phòng có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng mọi vấn đề về NCKH;
Ngày 01/11/2013, Hiệu trưởng đã có quyết định số 998/QĐ-ĐHLH về việc tách Phòng Nghiên cứu khoa học và Sau đại học thành hai đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Khoa Sau đại học. Phòng Nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, theo dõi các hoạt động NCKH để các công trình NCKH được thực hiện theo đúng tiến độ và Phòng có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng mọi vấn đề về NCKH. Thầy TS. Nguyễn Vũ Quỳnh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NCKH;
Năm 2014 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dung được thành lập theo Quyết định số 272QĐ-ĐHLH. Thầy TS. Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc;
Ngày 28/4/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng quyết định sáp nhập 2 đơn vị là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng với Phòng Nghiên cứu Khoa học lại thành một và lấy tên là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHLH. Thầy TS. Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục giữ cương vị là Giám đốc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
 
A. Chức năng:

Tham m­ưu cho Hiệu trưởng về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường bao gồm: xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, khai thác các nguồn viện trợ, hợp tác lĩnh vực khoa học và công nghệ với các trường đại học, học viện trong nước và quốc tế; tổ chức, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Giúp Ban Giám hiệu nhà trường trong việc giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định của cán bộ, giảng viên và nhân viên đến làm việc và học tập tại Trung tâm; theo dõi tình hình hoạt động của cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và đạt hiệu quả, tiết kiệm.

B. Nhiệm vụ:

Là đơn vị chịu trách nhiệm chính tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt là cơ chế đầu tư, sử dụng tài chính và chính sách nguồn nhân lực khoa học công nghệ.

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của nhà trường theo định hướng đại học ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Xây dựng quy định, quy chế và thực hiện các thủ tục, hướng dẫn về nghiên cứu khoa và chuyển giao công nghệ theo đúng quy định của trường và Nhà nước.

Hướng dẫn đăng ký và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước, các cuộc thi công nghệ. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm.

Tổ chức các hội nghị và hội thảo về khoa học công nghệ, bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ và cấp nhà nước; giúp các khoa hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Văn phòng: I310, Cơ sở 6, Trường Đại học Lạc Hồng

Địa chỉ: Khu phố 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3953373

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  63,824       1/576