Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học  »  Giới thiệu

Giới thiệu

Trường Đại học Lạc Hồng với mục tiêu là đào tạo đội ngũ kỹ sư, cử nhân, Sau đại học có trình độ, kỹ thuật cho các công ty, xí nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Trường đã xem nghiên cứu khoa học là sứ mạng của mình, đồng thời là nhiệm vụ của mỗi sinh viên và mỗi giảng viên. Bởi vì:
Nghiên cứu khoa học trong trường đại học là hoạt động rất cần thiết nhằm giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng những kiến thức đã được học từ trường lớp và kiến thức từ thực tế vào việc giải quyết các vấn đề mang tính khoa học do cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra. Từ đó, vốn kiến thức của sinh viên ngày càng được mở rộng và hoàn thiện .
Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp sinh viên rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy logic, tư duy độc lập, tổng hợp kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm. Đó là những yếu tố giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với môi trường làm việc mới.
Nghiên cứu khoa học trong trường đại học không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những phát minh mới, những sản phẩm mới phục vụ cho đời sống.
Vì vậy, hàng năm, Trường tổ chức 2 đợt NCKH cho sinh viên vào tháng 6 và tháng 12 và 1 đợt NCKH cho giảng viên vào tháng 6. Tính đến nay, Trường đã tổ chức được 19 đợt NCKH sinh viên và 9 đợt NCKH cho giảng viên. Có nhiều đề tài NCKH đạt giải NCKH cấp Bộ, cấp Tỉnh.
Ngày 20/05/2008, Trường đã thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học - Kiểm định chất lượng để quản lý về mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. Thầy TS. Nguyễn Văn Tân được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NCKH - SĐH - KĐCL.
Ngày 01/8/2012, Hiệu trưởng đã quyết định đổi tên Phòng NCKH – SĐH – KĐCL thành phòng NCKH-SĐH. Phòng NCKH-SĐH có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, theo dõi các hoạt động NCKH để các công trình NCKH được thực hiện theo đúng tiến độ và Phòng có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng mọi vấn đề về NCKH.
Ngày 01/11/2013, Hiệu trưởng đã có quyết định số 998/QĐ-ĐHLH về việc tách Phòng Nghiên cứu khoa học và Sau đại học thành hai phòng: Phòng Nghiên cứu khoa học và Phòng sau đại học. Phòng Nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, theo dõi các hoạt động NCKH để các công trình NCKH được thực hiện theo đúng tiến độ và Phòng có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng mọi vấn đề về NCKH.
Văn phòng: Lầu 1, Cơ sở 6, Trường Đại học Lạc Hồng
Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng 
Điện thoại: 0251. 3952945