Tư liệu học tập

Khoa Ngôn Ngữ Anh  »  Tư liệu học tập

Remember to forget

Always remember to forget

The things that made you sad.

But never forget to remember

The things that made you glad.

Always remember to forget

The friends that proved untrue. (tỏ ra không thành thật)

But never forget to remember

Those that have stuck by you. (những ai mà bạn làm cho họ khó chịu)

Always remember to forget

The troubles that passed away. (đã qua rồi)

But never forget to remember

The blessings that come each day. (những niềm hạnh phúc)

                                                                         Author Unknown