Văn bằng 2Tổng quan chương trình đào tạo Văn bằng 2

Chương trình đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Lạc Hồng bao gồm 12 chuyên ngành: Luật Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp, Xây dựng cầu đường); Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ( chuyên ngành Cơ điện tử); Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử; Nhật Bản học (tiếng Nhật); Hàn Quốc học (tiếng Hàn); Trung Quốc học (tiếng Trung) và Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh).

Chương trình đào tạo của trường được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý và đại diện của các tổ chức tuyển dụng lao động.

Chương trình đào tạo văn bằng 2 của trường đảm bảo được cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian giữa các môn khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên ngành, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức giáo dục đại cương, các kiến thức, kỹ năng cơ sở của ngành và chuyên ngành đúng theo yêu cầu đào tạo. Tất cả các môn học của trường đều có “Chương trình chi tiết” theo hướng tăng cường thực hành thực tập với tỉ lệ 60% lý thuyết và 40% thực hành.

Hệ thống chương trình đào tạo văn bằng 2 được xây dựng theo hướng lấy người học làm trung tâm và hướng sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Các chương trình giáo dục được mô tả rõ ràng khối lượng kiến thức bắt buộc, tự chọn. Thời gian hoàn thành chương trình văn bằng 2 của trường là 2,5 năm. Trong thời gian đó, sinh viên sẽ được đào tạo chủ yếu khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, đó là kiến thức của những môn khoa học chuyên ngành, trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng của một ngành đào tạo mà sinh viên đã chọn để đạt trình độ kỹ sư hoặc cử nhân, tùy theo ngành. Phần kiến thức này được giảng dạy trên cơ sở nền tảng của phần kiến thức giáo dục đại cương mà sinh viên đã được học ở văn bằng 1.

Sau khi tốt nghiệp sẽ là những cử nhân, kỹ sư có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức và có sức khỏe, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách tốt nhất.

Trường có quy trình xây dựng và thông qua chương trình đào tạo mới, quy trình rà soát hiệu chỉnh các chương trình, kế hoạch đào tạo rõ ràng. Qua đó đã phát huy được tính toàn diện của chương trình đào tạo theo những chuẩn mực quốc tế, chú trọng tính thiết thực của nội dung chương trình và năng lực làm việc của người tốt nghiệp, đồng thời có tính mềm dẻo phát huy tối đa khả năng cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội, trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  38,080       1/192