Cao đẳng nghề

Tổng quan chương trình đào tạo Cao đẳng nghề

Trường Đại học Lạc Hồng có 10 khoa với 29 chuyên ngành đào tạo đại học, cao đẳng. Năm 2012 trường đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép đào tạo trình độ cao đẳng nghề gồm 7 ngành nghề, cụ thể là công nghệ thông tin, điện công nghiệp, cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế toán doanh nghiệp, phiên dịch tiếng Anh thương mại, với mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, cũng như tình hình sử dụng nhân lực nghề trong tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có kết hợp với quy chế đào tạo theo niên chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm thuận tiện cho việc tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học sau này.

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng nghề được xây dựng trong 5 học kỳ, với tổng thời gian đào tạo là 2,5 năm. Tất cả các môn học của trường đều có “Chương trình chi tiết” theo tỉ lệ 30% lý thuyết và 70% thực hành.

Thi tốt nghiệp bao gồm 2 phần: phần chính trị và phần kiến thức, kỹ năng nghề. Trong phần thi kiến thức, kỹ năng nghề chia làm 2 phần đó là lý thuyết nghề và thực hành nghề.

 Mục tiêu đào tạo là nhằm trang bị cho người học nghề có được kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  22,868       1/332