Video

Chuyển động LHU | bản tin số 15 | cuối tháng 10/2023 | Đại học Lạc Hồng

📺CHUYỂN ĐỘNG LHU | BẢN TIN SỐ 15 | CUỐI THÁNG 10/2023 | ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé!

1. NGÀY HỘI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KINH TẾ

2. NGÀY HỘI "VÀO BẾP CÙNG GIA ĐÌNH LHU" 2023

3. LHU CÙNG CÁC THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI

4. LHU KẾT NỐI VÀ MỞ RỘNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

5. BUỔI HỌP MẶT BAN CHẤP HÀNH HỘI DƯỢC SĨ LHU VÀ BAN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

6. TIẾP TỤC NH N RỘNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN

7. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TẠI LHU

 

Đại học Lạc Hồng

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     1,004,170       1/219