Tin tức T5L

Hội nghị NCKH giáo viên Trung tâm Thông tin Tư liệu

Ngày 27/05/2011, Trung tâm Thông tin Tư liệu đã tiến hành Hội nghị nghiên cứu khoa học Giáo viên lần thứ 8 trước khi tham gia báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp trường.
 
Hội đồng nghiên cứu khoa học giáo viên Trung tâm Thông tin Tư liệu được thành lập theo Quyết định số 207/QĐ – ĐHLH bao gồm 6 thành viên: TS Trần Hành (Chủ tịch), PGS.TS Trần Văn Lăng (Phó chủ tịch), Ths Lâm Thành Hiển (Ủy viên), Ths Tạ Thúc Nhu (Ủy viên), Ths Nguyễn Hoàng Liêm (Ủy viên), Ks Nguyễn Trọng Vinh (Thư ký).
 
7 đề tài báo cáo của các nhóm tác giả Trung tâm Thông tin Tư liệu trình bày tại Hội nghị hôm nay được Hội đồng đánh giá tốt. Các thầy cô trong hội đồng đã có những nhận xét chi tiết, góp ý cụ thể cho các đề tài để để tài hoàn thiện hơn trước khi báo cáo tại Hội nghị cấp trường.
 
Hình ảnh hội nghị nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Tư liệu
 
Thầy Trần Đức Toàn đọc Quyết định thành lập Hội đồng Nghiên cứu khoa học
 
Thầy Phan Hữu Tiếp báo cáo đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ lọc Spam thông minh tự động”
 
Thầy Nguyễn Trọng Vinh báo cáo đề tài “Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh”
 
Thầy Đỗ Sĩ Trường báo cáo đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập và phân tích ý kiến phản hồi của sinh viên”
 
Ths Lâm Thành Hiển, Ths Tạ Thúc Nhu, Ths Nguyễn Hoàng Liêm lắng nghe báo cáo và có những nhận xét rất cụ thể cho từng đề tài
 
Nhân viên Trung tâm Thông tin Tư liệu tham gia góp ý cho các đề tài tại hội nghị

Thu Hiền