Đại họcTuyển sinh ngành Công nghệ Thực phẩm năm học 2022-2023

Ngành Công nghệ thực phẩm(Food Engineering)

Mã ngành: D540101

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

Toán, lý, hóa (A00) 
Toán, hoá, sinh (B00) 
Toán, văn, hóa (C02) 
Toán, văn, anh văn (D01) 

Thời gian đạo tạo: 4 năm (3.5 năm học tại trường, 06 tháng thực tập tại công ty/doanh nghiệp

Khoa KH&CNTP


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  49,064       1/196