Giới thiệu

Tổ chức nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

 
 
 

  TS Nguyễn Văn Tân - Trưởng Khoa QT-KTQT

   - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

   - Giảng viên chính lĩnh vực Quản trị kinh doanh

   - Giảng viên môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

  - Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2009 với đề tài "Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp Da - giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015".

   - Một số công trình chủ yếu đã công bố:

     * "Một số giải pháp góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai đến năm 2010"

     * "Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp da - giày Đồng Nai"

   - Email: tannv@lhu.edu.vn

 

TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Phó Trưởng Khoa QT-KTQT

   - Sinh năm 1982 tại Đồng Nai
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
   - Các môn giảng dạy: 
    * Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
  - Các công trình NC đã công bố:
    * Khảo sát và đánh giá thị trường sữa trẻ em tại thành phố Biên Hòa
   - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/11/2005
     - Email: thanhntl@lhu.edu.vn
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
 
 TS. Phan Thành Tâm  - Trưởng Bộ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học
  - Sinh năm 1976  tại Cần Thơ
  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học
  - Trình độ: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
  - Giảng dạy các môn học: 
    * Kinh tế vi mô
    * Kinh tế lượng
    * Nguyên lý thống kê kinh tế
   * Tham gia hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập. Năm 2007 sinh viên nghiên cứu khoa học đạt  kết quả cao nhất cấp trường, giải khuyến khích cấp Bộ.
   * Tham gia biên soạn bài giảng các môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế lượng và các nguyên lí thống kê kinh tế.
    * Viết sách Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Thống kê, quý III năm 2010.
  - Thời gian bắt đầu giảng dạy tại Trường Đại Học Lạc Hồng: 10/2005.
  - Email: tampt@lhu.edu.vn
TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Bộ môn Quản trị sản xuất và Chất lượng
  - Học vị: Thạc sĩ kinh tế  
  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học
 - Trình độ: Nghiên cứu sinh kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  -  Kinh nghiệm công tác từ năm 2002
  - Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm  
  - Giảng dạy các môn:   
    * Quản trị sản xuất
    * Quản trị doanh nghiệp
    * Marketing cơ bản
    * Quản trị Marketing
  - Email: nvdung@lhu.edu.vn
NCS. Lưu Ngọc Liêm - Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực
  - Sinh năm 1978  tại  Quảng Ngãi
  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học
  - Trình độ: Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh.
  - Giảng dạy các môn học: 
    * Kinh tế học
    * Marketing
    * Quản trị doanh nghiệp
    * Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
    * Quản trị chiến lược
  - Một số công trình khoa học tiêu biểu đã công bố:
    * Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường học của sinh viên Đại học Lạc Hồng
    * Nghiên cứu Chuỗi giá trị
  - Thời gian bắt đầu giảng dạy tại Trường: 10 tháng 2 năm 2009
  - Email: liemln@lhu.edu.vn
   
ThS. Phan Văn Hải - Trưởng Bộ môn Nhà hàng Khách sạn
  -  Sinh năm 1981  tại Hà Tĩnh
  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học
  - Trình độ: Thạc sĩ Địa lý du lịch
  - Giảng dạy các môn học: 
    * Tổng quan du lịch 
    * Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
    * Kinh tế du lịch
    * Marketing
    * Du lịch sinh thái
  - Tham gia biên soạn bài giảng các môn:
    * Tổng quan du lịch.
    * Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch.
    * Du lịch sinh thái.
    * Marketing du lịch
  - Thời gian bắt đầu giảng dạy tại Trường: 12/2010
  - Email: haipv@lhu.edu.vn

ThS. Vũ Minh Nguyệt - Trưởng Bộ môn Quản trị rủi ro và Tài chính

   - Sinh năm 1984 tại Đồng Nai
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
   - Các môn giảng dạy: 
     * Quản trị rủi ro
     * Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
   - Các công trình NC đã công bố:
     * Thu hút FDI tại Đồng Nai từ nay đến năm 2015
   - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 06/11/2006
   - Vị trí công tác: Giảng viên
   - Email: nguyetvm@lhu.edu.vn
   

ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bình - Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế

  - Năm sinh:1977 - Nơi sinh: Đồng Nai

  - Trình độ: Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Marketing.

  -  Kinh nghiệm công tác   

     * 10 năm công tác trong các lĩnh vực marketing, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa;

    * Điều hành quản lý; khai thác, phát triển dự án bất động sản.

  - Giảng dạy các môn học: 

    * Kinh doanh quốc tế

    * Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

    * Vận tải & Giao nhận ngoại thương

  - Email: binhnth@lhu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Bích Thùy - Trưởng Bộ môn Marketing và Thương mại

   - Sinh năm 1984 tại Quy Nhơn – Bình Định

   - Trình độ: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh doanh thương mại

  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học

  - Các môn giảng dạy: 

    * Kinh tế Ngoại thương

    * Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu

  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 02/01/2007

   - Email: thuyntb@lhu.edu.vn

ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu

  - Sinh năm 1975 tại Bình Định

  - Trình độ: Thạc sĩ Luật học.

  - Giảng dạy các môn học: 

    * Luật Cạnh tranh

    * Luật Du lịch

    * Tham gia biên soạn bài giảng các môn: Luật Cạnh tranh, Luật Du lịch.

  - Thời gian bắt đầu giảng dạy tại Trường Đại học Lạc Hồng: 2015.

  - Vị trí công tác: Giảng viên 

  - Email: hieuhtn@lhu.edu.vn

ThS. Hoàng Thị Thanh Chung

  - Sinh năm 1985 tại Đồng Tháp

  - Trình độ: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh  

  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học

  - Các môn giảng dạy: 

    * Quản trị nhân sự

    * Quản trị học

  - Các công trình NC đã công bố: 

    * Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng Iso 9001:2000 để cải tiến hệ thống quản lí chất lượng tại công ty TNHH Quốc tế Y Trang Rooh (Luận văn TN Đại học)

    * Phân tích hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty may Lạc Hồng

    * Một số giải pháp hoàn thiện công tác chủ nhiệm tại Khoa QT-KTQT trường Đại học Lạc Hồng

  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/05/2009

- Vị trí công tác: Giảng viên kiêm nhiệm – Liên kết

  - Email: chunghtt@lhu.edu.vn  

 ThS. Trần Thị Mỹ Hương

  - Sinh năm 1987  tại Đồng Nai

  - Trình độ: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh

  - Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên Đại Học

  - Các môn đang giảng dạy: 

     * Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

  - Các công trình NC đã công bố: 

    * Vận dụng phối thức Marketing nhằm hỗ trợ hoạt động phân phối sản phẩm khí thấp áp của Công ty Cổ phần phân  phối  khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam cho một số khu công nghiệp tại miền Nam (Luận văn TN Đại học)

    * Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khối kinh tế trường Đại học Lạc hồng

  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/11/2009

   - Vị trí công tác: Giảng viên

  - Email: huongttm@lhu.edu.vn

 
ThS. Phan Đặng Ngọc Yến Vân
  - Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế Thương mại
 - Chức danh nhà giáo cao nhất: Giảng viên đại học
 - Các môn giảng dạy:
     + Kinh tế ngoại thương
     + Đầu tư quốc tế
     + Kinh doanh ngoại hối
  - Các công trình NC đã công bố:
     * Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh Biên Hòa.(Luận văn TNĐH).
    * Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khối kinh tế trường Đại học Lạc Hồng
   * Solution Development Of Logistics Services At Dong A Company Limited Liability And Trade Services Trade From Now To 2017
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/11/2010
  - Vị trí công tác: Giảng viên kiêm nhiệm – Phụ trách NCKH sinh viên
  - Email: vanpdny@lhu.edu.vn
 

ThS. Tạ Thị Thanh Hương
  - Sinh năm 1987 tại Bình Dương 
  - Trình độ: Cao học kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  - Các môn giảng dạy: 
     * Quản trị chất lượng

     * Quản trị học

     * Kỹ năng mềm

  - Các công trình NC đã công bố:

     * Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc tại công ty Cỗ Phần Đồng Tiến giai đoạn 2009-2015 (Luận văn TN  Đại học)

    * Nghiên cứu tác động của phương pháp tính điểm (30%) đến chất lượng học tập sinh viên Khoa QT-KTQT

  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/11/2009
  - Vị trí công tác: Giảng viên
  - Email: huongttt@lhu.edu.vn

ThS. Văn Thị Bích
  - Sinh năm: 1988 tại Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản lý công nghiệp
  - Các công trình đã công bố:
  • “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại công ty TNHH MÂY VIỆT giai đoạn 2011-2016”. (Luận văn TNĐH)
  • "Impact of oil price on Trade balance in Vietnam period 1990 to 2011"
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại trường: 01/12/2011
  - Vị trí công tác: Giảng viên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp
  - Email: bichvt@lhu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Kim Hiệp
  - Sinh năm: 1989 Phú Yên
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế
  - Các công trình NC đã công bố:
     * “Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Phương Nam chi nhánh Đồng Nai 2011-2015” (Luận văn TNĐH)
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại trường: 01/10/2011
  - Vị trí công tác: Giảng viên 
  - Email: hiepntk@lhu.edu.vn

ThS. Phan Thị Hời
  - Sinh năm: 1989 tại Quảng Bình
 - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  - Các công trình NC đã công bố:
     * “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đồng Nai”. (Luận văn TNĐH)
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2011
  - Vị trí công tác: Giảng viên 
  - Email: hoipt@lhu.edu.vn

TRỢ GIẢNG VÀ NHÂN VIÊN 

ThS. Nguyễn Minh Quân

  - Sinh năm 1983 tại Biên Hòa

  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  - Kinh nghiệm công tác trước đây:

  • Thị trường chứng khoán 1 năm
  • Quản lý giáo dục đại học 2 năm

  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/04/2014

  - Vị trí công tác: Trợ giảng 

  - Email: quannm@lhu.edu.vn

  - Hiện đang du học nước ngoài

ThS. Dương Thị Phương Hạnh

  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  - Thời gian bắt đầu công tác tại Trường: 15/05/2009

  - Vị trí công tác: Giảng viên tập sự 

  - Các môn đang giảng dạy: 

     *  Quản trị sản xuất

  - Các công trình nghiên cứu đã công bố: 

    * Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Cổ phần Chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai - Donafoods.

    * Một số giải pháp hoàn thiện công tác chủ nhiệm tại Khoa QT-KTQT trường Đại học Lạc Hồng.

    * Ứng dụng nguyên tắc Pencils trong marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

    * Understanding student's’ satisfaction towards the quality of training service at a faculty - the case of  Lac Hong  university.

    - Email: hanhdtp@lhu.edu.vn

 
ThS. Trương Lê Hoàng
  - Sinh năm: 1987 tại Long Thành – Đồng Nai
 - Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  - Các công trình NC đã công bố:
     * “Một số giải pháp để mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)”. (Luận văn TNĐH)
     * Phát triển hoạt động du lịch tại Làng văn hóa - lịch sử dân tộc Chơ ro - Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
  - Các môn chuẩn bị giảng dạy:
     * Quản trị sản xuất
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/11/2010
  - Vị trí công tác: Giáo vụ Khoa (phụ trách quản lý điểm)
  - Email: hoangtl@lhu.edu.vn

ThS. Trần Thị Kim Chi
  - Sinh Năm: 02/06/1986
  - Trình Độ: Cử Nhân Kinh Tế Chuyên Ngành Ngoại Thương
  - Các công trình NC đã công bố:
    * Biện Pháp Hoàn Thiện Dịch Vụ Thanh Toán Bằng Tín Dụng Chứng Từ Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng VietcomBank Chi Nhánh Biên Hòa (Luận văn TN Đại học)
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại trường: 01/12/2011
  - Vị trí công tác: Giáo vụ Khoa (phụ trách quản lý điểm), CLB Kinh tế
  - Email: chittk@lhu.edu.vn

ThS. Vũ Thị Thanh Huyền
  - Sinh Năm: 05/06/1989
  - Trình Độ: Cử Nhân Luật Kinh Tế
  - Các công trình NC đã công bố:
     * Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thực trạng và hướng hoàn thiện các vấn đề này tại Cty TNHH TM – DV Ngọc Anh 1 (Luận văn TN Đại học)
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại trường: 01/12/2011
  - Vị trí công tác: Giảng viên tập sự
  - Email: huyenvtt@lhu.edu.vn

CH. Ngô Thị Kim Anh
  - Sinh Năm: 05/08/1989
  - Trình Độ: Cử Nhân Luật Kinh Tế 
  - Các công trình NC đã công bố:
     * Bán Đấu Giá Tài Sản – Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Luận văn TN Đại học)
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại trường: 01/12/2011
  - Vị trí công tác: Giảng viên tập sự - Quản lý website Khoa
  - Email: anhntk@lhu.edu.vn
 
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân
  - Sinh năm 1987 – Đồng Nai
  - Trình độ: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/11/2009
  - Vị trí công tác: Quản sinh Khoa
  - Email: vanntk@lhu.edu.vn
 
ThS. Trần Thị Thu Hiền
  - Sinh năm: 1988 tại Sông Bé
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Du lịch - Khách sạn

  - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/11/2010

  - Vị trí công tác: Giáo vụ
  - Email: hienttt@lhu.edu.vn
 
CN. Phạm Tuyết Minh
  - Sinh năm 1983 tại Hải Dương
  - Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
  - Các công trình NC đã công bố:
    * Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH May Đồng Tiến (Luận văn TN Đại học)
   - Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/07/2005
   - Vị trí công tác: Thư Ký Khoa
   - Email: minhpt@lhu.edu.vn