NCKH Giảng viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Giảng viên


Quyết định nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Trường Đại học Lạc Hồng tháng 5 năm 2023

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Quyết định số 545/QĐ-ĐHLH ngày 29/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở Trường Đại học Lạc Hồng tháng 5, năm 2023.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm - Tải về!

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  111,835       2/710