Giới thiệu

Cơ sở Dầu Giây  »  Giới thiệu

Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Dự Thi (Liên Thông Ngành Dược)

Để thuận tiện cho các bạn sinh viên ở xa hay không có điều kiện đến trường để mua bộ hồ sơ dự thi của trường Đại Học Lạc Hồng cơ sở Dầu Giây. Nay trường cung cấp cho các bạn bộ hồ sơ để đăng ký dự thi.

Hồ sơ dự tuyển vào một trong các hệ:

  • Trung cấp liên thông đại học Dược.

Các bạn sinh viên cần thực hiện các việc sau:

  1. Tải phiếu đăng ký dự thi số 1. (In ra điền đầy đủ thông tin). Link tải: http://www.mediafire.com/download/l7cxfuxtusyxw2s/PhieuSo1.pdf
  2. Tải phiếu đăng ký dự thi số 2. (In ra điền đầy đủ thông tin). Link tải: http://www.mediafire.com/download/0q64ggwkh5b4dg3/PhieuSo2.pdf
  3. Tải phiếu đăng ký dự thi số 3. (In ra điền đủ thông tin). Riêng phiếu số 3 có phần Xác Nhận Người Khai Phiếu Này các bạn cần mang ra phường để xác nhận. Link tải: http://www.mediafire.com/download/e90962o9ul59r70/PhieuSo3.pdf

Sau khi điền đủ thông tin vào các phiếu dự thi các bạn mang lên trường đại học Lạc Hồng cơ sở Dầu Giây để nộp và xác nhận lại thông tin. (Ngày 13/10/2014 tổng kết hồ sơ).

Link dự phòng tải tổng hợp các phiếu dự thi: https://drive.google.com/folderview?id=0B6VHjFaPygDPZW15Q0F3b3lpOGs&usp=sharing

Trân Trọng.