Đào tạoCông tác đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp từ 3-5 năm, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sẽ:

1. Trở thành kỹ sư xây dựng có đạo đức nghề nghiệp, năng động, sáng tạo; bắt kịp thời đại công nghệ.

2. Có khả năng học tập suốt đời và tự đào tạo thành nhà quản lý.

2. Hệ đào tạo

* Hệ sau đại học: 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công Nghiệp - Mã ngành: 85.80.201

* Hệ đại học chính quy, Văn bằng 2, Hoàn chỉnh và Liên thông đại học:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Mã ngành: 7.51.01.02

Với 2 chuyên ngành chính

               - Chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;

               - Chuyên ngành xây dựng cầu đường.

Hiện nay, Khoa đang hoàn thiện chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ với tiêu chí bám sát chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với những nhu cầu thực tiễn của xã hội để xây dựng một chương trình đào tạo hợp lý nhất, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Một buổi học nhóm tại Phòng tự học Khoa KTCT

Trong những năm qua, Khoa đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều cơ quan, công ty trong các lĩnh vực dân dụng, cầu đường, cơ sở hạ tầng….góp phần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

3. Phương pháp giảng dạy

Tìm tòi nghiên cứu, tích cực học hỏi, không ngừng sáng tạo, lấy chất lượng đào tạo làm tiêu chí hàng đầu” luôn là phương châm của Khoa Kỹ thuật Công trình. Đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật Công trình luôn tâm niệm làm sao để “Sinh viên tốt nghiệp làm việc ngay không đào tạo lại”. Vì vậy, Khoa luôn tạo điều kiện để sinh viên có thời gian tiếp cận thực tế một cách hiệu quả nhất thông qua các kỳ thực tập: Thực tập kỹ thuật 1, Thực tập kỹ thuật 2, Lao động thực tế (6 tháng).

Hoạt động giảng dạy thông qua các buổi học tập thực tế

Ngoài ra trong chương trình học còn có những môn học là Đồ án để đánh giá rõ hơn sinh viên về phía thực hành và làm việc sau này.

Tự tin trình bày và đưa ra quan điểm của mình qua các môn học về thuyết trình

4. Việc làm sau khi tốt nghiệp

Hằng năm với nhiều lớp kỹ sư chất lượng tốt nghiệp ra trường

Chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế xã hội do vậy sinh viên ra trường có thể bắt đầu công việc:

- Đối với ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, sinh viên có thể tham gia thiết kế kết cấu, tổ chức thi công, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông tươi…

- Đối với ngành xây dựng cầu đường, sinh viên có thể tham gia khai triển thiết kế tuyến đường, cầu, tính toán kết cấu áo đường, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng giao thông, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông, nhựa đường…

- Tất cả sinh viên ra trường có việc làm ngay và đúng ngành nghề đào tạo.

Khuyến khích phong trào học tập và NCKH trong toàn Khoa đến tất cả các sinh viên. Đã đạt được những thành công nhất định ở các đề tài nghiên cứu cấp trường làm tiền đề cho nghiên cứu của những năm tiếp theo.

​Sinh viên tham gia báo cáo đề tài Tốt nghiệp và NCKH cấp trường


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  22,179       1/512