Công nghệ Robocon

Lập trình C nâng cao

Nhằm nâng cao khả năng lập trình của các sinh viên tham gia chế tạo Robot và nghiên cứu khoa học. Ban phụ trách Robocon đã mời thạc sỹ Huỳnh Cao Tuấn giám đốc trung tâm thông tin tư liệu của nhà trường giảng dạy lớp lập trình C nâng cao cho các bạn sinh viên. Với những giải thuật điều khiển của thầy Tuấn được áp dụng cho các Robot trong cuộc thi Robocon 2013 đã tạo nên sự chính xác và linh hoạt góp phần rất lớn cho sự thành công của nhà trường. Đây chính là kết quả của việc kết hợp 3 lĩnh vực Cơ điện, Điện tử và Công nghệ thông tin vào cuộc thi Robocon. Những kiến thức từ lớp học này sẽ hứa hẹn một mùa Robocon thành công đến với đại học Lạc Hồng. 

Các sinh viên chú ý lắng nghe

Thầy Tuấn đang trao đổi các kinh nghiệm khi lập trình

Nguyễn Thuận

robocon 2014, robocon india, aburobocon, ý tưởng Robot 2014, đại học Lạc Hồng


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     1,604,629       1/653