Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo lịch thi Robocon Lạc Hồng năm 2017 và kết quả thi ý tưởng chế tạo thử nghiệm

Ban phụ trách Robocon thông báo kết quả Cuộc thi Ý tưởng chế tạo thử nghiệm Robot Lạc Hồng 2017 như file đính kèm. Cuộc thi Robocon Lạc Hồng năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 17/01/2017 (nhầm ngày 20/12/2016 âm lịch) tại Trung tâm công nghệ Robot.

Kết quả thi Ý tưởng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,899,869       2/812