Robocon

Robocon  »  Robocon


Công bố danh sách các đội Robot Lạc Hồng năm 2016 (Cập nhật 21/09)

Ban phụ trách Robocon thông báo danh sách các đội đã đăng ký tham gia Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần XII năm 2016. Các bạn sinh viên xem danh sách đội trong tập tin bên dưới.

Danh sách Robot 2016


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,981,594       1/669