Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo Cuộc thi Ý Tưởng Robocon Lạc Hồng năm 2017

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi Ý tưởng Robocon Lạc Hồng năm 2017 với những nội dung sau:

1.   Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 22/10/2016 tại phòng I209 (cơ sở 6).

2.   Thời gian báo cáo: buổi sáng bắt đầu lúc 08h00, chiều bắt đầu lúc 13h30.

3.   Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.

4.   Báo cáo viên phải ăn mặc lịch sự.

5.   Các đội báo cáo căn cứ theo “Quy định đánh giá điểm đồ án Công nghệ” đính kèm.

6.  Các đội báo cáo theo thứ tự danh sách bên dưới (Đội nào có lịch báo cáo trùng với lịch học vui lòng phản hồi với thầy Khải để đổi thứ tự báo cáo).

Danh Sách Báo Cáo

STT

ĐỘI

LỚP

CHỈ ĐẠO VIÊN

Buổi Sáng 8h00

1

LH-POG

13TD111

Nguyễn Đình Đại

2

LH-OVER

13TD111

13CD112

Đoàn Dương Quý

3

LH-SO

13CD112

Nguyễn Thiện Tài

4

LH-TDV

13TD111

Đoàn Dương Quý

5

LH-FA

14CD111

Nguyễn Văn Thương

6

LH-FLY

13CD112

Nguyễn Thiện Tài

Buổi Chiều 13h30

7

LH-GUN

13DC111

Nguyễn Đình Đại

8

LH-SKY

13CD111

La Khải Khải

9

LH-LIGHTNING

13CD111

La Khải Khải

10

LH-VNS

13CD111

Đoàn Dương Quý

11

LH-NICESHOT

13CD111

Nguyễn Văn Thương

12

LH-NINJA Q

14CD111

14CD112

Nguyễn Văn Thương

Click để tải "Quy định đánh giá điểm đồ án Công nghệ” 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,979,458       1/601