Robocon

Robocon  »  Robocon


Danh sách các đội Robot tham gia Robocon Lạc Hồng năm 2017

Ban phụ trách thông báo danh sách các đội Robot đã đăng ký tham gia Robocon Lạc Hồng năm 2017. Danh sách đính kèm bên dưới:

Danh sách 13 đội Robot


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,962,806       1/907