Robocon

Robocon  »  Robocon


NỘI DUNG

    Thông báo lịch thi Robocon Lạc Hồng năm 2017 và kết quả thi ý tưởng chế tạo thử nghiệm

    Ban phụ trách Robocon thông báo kết quả Cuộc thi Ý tưởng chế tạo thử nghiệm Robot Lạc Hồng 2017 như file đính kèm. Cuộc thi Robocon Lạc Hồng năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 17/01/2017 (nhầm ngày 20/12/2016 âm lịch) tại Trung tâm công nghệ Robot.

    Kết quả thi Ý tưởng


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,821,217       1/362