Robocon

Robocon  »  Robocon


NỘI DUNG

  Kết quả thi Ý tưởng và thông báo lịch thi thiết kế tính toán và chế tạo thử nghiệm

  Ban phụ trách Robocon thông báo kết quả Cuộc thi Ý tưởng Robot Lạc Hồng 2017 như bảng bên dưới. Cuộc thi thiết kế tính toán và chế tạo thử nghiệm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2016 tại Trung tâm công nghệ Robot.

  KẾT QUẢ BÁO CÁO Ý TƯỞNG ROBOT NĂM 2017

  STT

  TÊN ĐỘI

  GK1

  GK2

  GK3

  GK4

  GK5

  GK6

  GK7

  ĐTB

  GHI CHÚ

  1

  LH-OVER

  86

  90

  93

  88

  84

  90

  98

  89,86

  Giải nhất

  2

  LH-SO

  63

  90

  92

  72

  62

  80

  90

  78,43

  Giải nhì

  4

  LH-GUN

  71

  80

  88

  68

  56

  95

  90

  78,29

  Giải ba

  3

  LH-POG

  63

  68

  90

  68

  68

  90

  95

  77,43

  Giải khuyến khích

  5

  LH-LIGHTNING

  79

  75

  87

  55

  55

  80

  80

  73,00

  Giải khuyến khích

  6

  LH-TDV

  64

  60

  90

  68

  55

  70

  85

  70,29

  Giải khuyến khích

  8

  LH-NINJA Q

  51

  55

  86

  55

  75

  70

  70

  66,00

  Giải khuyến khích

  9

  LH-SKY

  63

  55

  87

  55

  49

  65

  75

  64,14

   

  10

  LH-NICESHOT

  49

  53

  89

  50

  80

  60

  68

  64,14

   

  7

  LH-FLY

  56

  65

  80

  60

  47

  65

  70

  63,29

   

  11

  LH-VNS

  44

  60

  82

  55

  42

  55

  66

  57,71

   

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,837,349       1/512