Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo về việc kiểm tra tiến độ chế tạo Robot

Ban phụ trách Robocon sẽ kiểm tra tiến độ 8 đội robocon của trường vào lúc 9h00 ngày 08/01/2016. Tất cả các đội phải báo cáo tiến độ theo kế hoạch của Ban phụ trách Robocon, đội không tham gia báo cáo sẽ không được tham gia Cuộc thi Robocon Lạc Hồng vào ngày 29/01/2016Hình thức báo cáo, các đội thuyết trình và chạy thử robot. Thứ tự báo cáo của các đội như sau:

STT

TÊN ĐỘI

LỚP

CHỈ ĐẠO VIÊN

1

LH-GE

12DV111

Th. Đại

2

LH-F

12CD111

Th. Thương

3

LH-BIT

12CD112

Th. Khải

4

LH-FF

12TD111

Th. Quý

5

LH-ZEUS

12CD111

Th. Quý

6

LH-ACE

13TD111

Th. Tài

7

LH-1

13CD111

Th. Thương

8

LH-SEE#

12CD112

Th. Khải

 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,979,430       1/606