Robocon

Robocon  »  Robocon


Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần XII năm 2016

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần XII năm 2016 với những nội dung sau:

1.  Cuộc thi sẽ được diễn ra vào lúc 08h00 ngày 29/01/2016 tại Trung tâm Công nghệ Robot.

2.  Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.

3.  Các đội sẽ được phổ biến luật thi và bóc thăm chia bảng vào lúc 10h00 ngày 26/01/2016 tại Trung tâm công nghệ Robot. Những đội không có mặt ban tổ chức xem như tự bỏ cuộc.

Danh sách 8 đội tham gia cuộc thi:

STT

TÊN ĐỘI

LỚP

CHỈ ĐẠO VIÊN

1

LH-GE

12DV111

Th. Đại

2

LH-F

12CD111

Th. Thương

3

LH-BIT

12CD112

Th. Khải

4

LH-FF

12TD111

Th. Quý

5

LH-ZEUS

12CD111

Th. Quý

6

LH-ACE

13TD111

Th. Tài

7

LH-NVNS

13CD111

Th. Thương

8

LH-SEA

12CD112

Th. Khải


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,962,799       2/946