Robocon

Robocon  »  Robocon


Thi Ý tưởng và thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng 2016

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi Ý tưởng thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng năm 2016 với những nội dung sau:

1.   Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 19/10/2015 tại phòng I209 (cơ sở 6).

2.   Thời gian báo cáo: buổi sáng bắt đầu lúc 08h00.

3.   Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.

4.   Báo cáo viên phải ăn mặc lịch sự.

5. Các đội báo cáo theo danh sách bên dưới.

STT

TÊN ĐỘI

LỚP

CHỈ ĐẠO VIÊN

1

LH-GE

12DV111

Th. Đại

2

LH-F

12CD111

Th. Thương

3

LH-BIT

12CD112

Th. Khải

4

LH-FF

12TD111

Th. Quý

5

LH-ZEUS

12CD111

Th. Quý

6

LH-ACE

13TD111

Th. Tài

7

LH-1

13CD111

Th. Thương

8

LH-CROM

 

Th. Đại

9

LH-SEE#

12CD112

Th. Khải

 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,979,455       1/603