Robocon

Robocon  »  Robocon


NỘI DUNG

  Thi Ý tưởng và thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng 2016

  Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi Ý tưởng thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng năm 2016 với những nội dung sau:

  1.   Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 19/10/2015 tại phòng I209 (cơ sở 6).

  2.   Thời gian báo cáo: buổi sáng bắt đầu lúc 08h00.

  3.   Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.

  4.   Báo cáo viên phải ăn mặc lịch sự.

  5. Các đội báo cáo theo danh sách bên dưới.

  STT

  TÊN ĐỘI

  LỚP

  CHỈ ĐẠO VIÊN

  1

  LH-GE

  12DV111

  Th. Đại

  2

  LH-F

  12CD111

  Th. Thương

  3

  LH-BIT

  12CD112

  Th. Khải

  4

  LH-FF

  12TD111

  Th. Quý

  5

  LH-ZEUS

  12CD111

  Th. Quý

  6

  LH-ACE

  13TD111

  Th. Tài

  7

  LH-1

  13CD111

  Th. Thương

  8

  LH-CROM

   

  Th. Đại

  9

  LH-SEE#

  12CD112

  Th. Khải

   

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,799,831       1/71