Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo khẩn về việc đăng ký thi lại đối với các em tham gia robocon 2015

Sau quá trình nhập điểm của phòng khảo thí một số em phải đăng ký thi lại nhưng do hết hạn đăng ký hệ trống mạng đã đóng. Vì vậy đễ khắp phục điều này các em đăng ký theo mẫu gữi về địa chỉ nguyentaiklb@gmail.com điện thoại số 0909 491 293 để thầy lên khoa bổ xung danh sách thi lại.

lưu ý: hạn đăng ký đến hết ngày 29/07/2015 sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,980,793       1/619