Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo về việc thành lập đội Robot năm 2017

Ban phụ trách Robocon 2017 gửi các bạn sinh viên mẫu đăng ký tham gia Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần XIII năm 2017. Các bạn đăng ký theo mẫu bên dưới và gửi về Ban phụ trách Robocon tại Trung Tâm Công Nghệ Robot. Hoặc gửi qua địa chỉ Email: khailakhai@gmail.com

Mẫu đăng ký theo đội


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,875,060       1/220