Robocon

Robocon  »  Robocon


NỘI DUNG

  Thông báo đăng ký tham dự vòng loại khu vực phía Nam năm 2016

     

  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT 2016

  Mỗi nhóm tham gia cuộc thi sáng tạo robot 2016 cần hoàn thiện một bộ hồ sơ bao gồm:

  1.     Bản đăng ký nhóm (theo mẫu bên dưới), có xác nhận của nhà trường

  2.     Bản đăng ký của từng thành viên (theo mẫu bên dưới), có đầy đủ ảnh và số điện thoại liên lạc

  Ghi chú: Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 19/3/2016. Các hồ sơ thiếu ảnh, số điện thoại liên lạc, và xác nhận của nhà trường đều không được tính là hợp lệ. Hồ sơ nộp cho thầy Khải tại Trung tâm công nghệ Robot.

  Mẫu đăng ký Robocon 2016 VTV.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,799,821       1/71