Robocon

Robocon  »  Robocon


Bản công nhận thành tích các đội Robocon năm 2016

Ban phụ trách Robocon xin công bố Bản công nhận thành tích Robocon 2016 như file đính kèm. Thành viên các đội kiểm tra thông tin cá nhân. Nếu có thông tin sai vui lòng liên hệ thầy Khải để hiệu chỉnh. Thân chào!

Bản công nhận thành tích Robocon 2016


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,980,855       1/620