Robocon

Robocon  »  Robocon


Kết quả Cuộc thi ý tưởng thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng năm 2016

Ban phụ trách Robocon thông báo kết quả Cuộc thi ý tưởng thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng lần 1 năm 2016 như sau:

STT

TÊN ĐỘI

ĐIỂM TRUNG BÌNH

GIẢI

1

LH-FF

82,60

GIẢI NHẤT

2

LH-GE

73,40

GIẢI NHÌ

3

LH-ACE

68,00

GIẢI BA

4

LH-SEE#

65,00

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

5

LH-ZEUS

63,00

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

6

LH-BIT

54,00

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

7

LH-F

53,40

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

8

LH-1

51,40

 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,979,429       2/594