Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo về việc thành lập đội Robot

Ban phụ trách Robocon 2016 gửi các bạn sinh viên mẫu đăng ký tham gia Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần XII năm 2016. Các bạn đăng ký theo mẫu bên dưới và gửi về Ban phụ trách Robocon tại Trung Tâm Công Nghệ Robot.

Mẫu đăng ký theo đội

Mẫu đăng ký cho cá nhân


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,981,584       1/665