Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo về Cuộc thi tính toán và thiết kế Robot Lạc Hồng lần 2 năm 2016

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi tính toán và thiết kế Robot Lạc Hồng lần 2 năm 2016 với những nội dung sau:

1.  Cuộc thi sẽ được diễn ra vào lúc 13h30 ngày 09/12/2015 tại Trung tâm Công nghệ Robot.

2. Các đội dự thi phải cập nhật danh sách thành viên trực tiếp với ban tổ chức theo mẫu đính kèm (mẫu đăng ký).

3. Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,981,692       1/682