Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo về Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng năm 2016

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng năm 2016 với những nội dung sau:

1.   Các đội phải báo cáo tiến độ cho Ban tổ chức tại Trung tâm công nghệ Robot:

+   Lần 1: Sáng ngày 01/10/2015.

+   Lần 2: Sáng ngày 08/10/2015.

+   Lần 3: Sáng ngày 15/10/2015.

2.   Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 17/10/2015 tại phòng I209 (cơ sở 6).

3.   Thời gian báo cáo: buổi sáng bắt đầu lúc 8h00.

4.   Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.

       5.   Báo cáo viên phải ăn mặc lịch sự.

Những đội không báo cáo tiến độ hoặc báo cáo tiến độ không đạt sẽ không được tham gia Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng năm 2016.

Các bạn sinh viên xem yêu cầu của cuộc thi tại đây.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,980,775       1/617