Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên

Thông báo xét chon cá nhân, tập thể Sinh viên 5 tốt 2015

Thông báo xét chọn, các bạn xem tại đây

Quy định tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt, tải về tại đây.

Mẫu số 1 (cá nhân), tải về tại đây

Mẫu số 2 (tập thể), tải về tại đây

Mẫu số 3, tải về tại đây

Mẫu số 4, tải về tại đây.