Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên


NỘI DUNG

  Hướng dẫn tổ chức Đại hội Liên chi Hội Sinh viên khoa nhiệm kỳ 2020 - 2021

  Thông báo tổ chức Đại hội LCH Sinh viên khoa. Xem tại đây

  Các văn bản tổ chức Đại hội LCH Sinh viên khoa. Xem tại đây

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    240,100       1/249