Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên

Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao tháng giêng" 2018

Công văn đề nghị xét chọn. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn cấp trường. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn cấp tỉnh. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn cấp Trung ương. Xem tại đây

Hồ sơ xét chọn Giải thưởng "Sao tháng giêng". Xem tại đây