Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

 
  Đ/c Lê Sơn Quang  
 

 Đ/c Lê Sơn Quang

Bí thư

 
   

 

 Đ/c Trần Tiến

 Phó Bí thư 

 

Đ/c Lê Phú Đông    

Ủy viên Ban Thường vụ  

Đ/c Mai Duy Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ   

   Đ/c Trần Thanh Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ 

        

   Đ/c Huỳnh Thúc Hiếu

UV. BCH        

   Đ/c Phan Kiên Cường

UV. BCH        

 Đ/c Nguyễn Việt Hùng 

UV. BCH        

 Đ/c Đặng Đại Hùng

UV. BCH        

Đ/c Phan Thành Nam

UV. BCH

 Đ/c Tô Thị Lan Phương

UV. BCH

Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương

UV. BCH

Đ/c Nguyễn Thành Trung

UV. BCH

 Đ/c Phạm Thị Hồng Thắm 

UV. BCH

     

 

 

 

                                  


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  931,519       1/502