Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009

Quyết định công nhận Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương

Bí thư Đoàn trường

2

Đ/c Lê Sơn Quang

P. Bí thư TT

3

Đ/c Trần Tiến

P. Bí thư

4

Đ/c Trần Hoàng Minh

UVTV

5

Đ/c Vũ Văn Tuấn

UVTV

6

Đ/c Phan Tôn Tẩn

UVTV

7

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

UVTV

8

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

UV. BCH

9

Đ/c Đoàn Việt Anh

UV. BCH

10

Đ/c Trần Vũ

UV. BCH

11

Đ/c Mai Duy Đạt

UV. BCH

12

Đ/c Phan Thanh Quang

UV. BCH

13

Đ/c Nguyễn Thu Hiền

UV. BCH

14

Đ/c Lê Kim Phụng

UV. BCH

15

Đ/c Võ Trọng Vinh

UV. BCH

16

Đ/c Nguyễn Hoàng Hải

UV. BCH

17

Đ/c Phạm Tùng

UV. BCH

18

Đ/c Nguyễn Ngọc Long

UV. BCH

19

Đ/c Lê Phú Đông

UV. BCH

20

Đ/c Mai Nguyễn Thùy Linh

UV. BCH

21

Đ/c Nguyễn Thành Trung

UV. BCH


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,044,386       2/985